Afschaffing van de scholingsaftrek zal ook de werkgever raken

Per 1 januari 2022 zal er waarschijnlijk een eind komen aan de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Een werknemer kan uitgaven voor scholing dan niet meer in aftrek brengen op het belastbaar inkomen. De nettokosten van scholing zullen in dat geval flink stijgen voor de werknemer. Maar welke gevolgen heeft dit voor een werkgever en hoe kan deze hier het beste op anticiperen?