Alles over pensioenfondsen

Fondsen in de cao-wereld - deel 2

Cao-fondsen zijn stichtingen die door sociale partners worden bestuurd. In deze fondsen bevindt zich bijzonder veel vermogen. Hoe moet vanuit de...

Fondsen in de cao-wereld - deel 1

De cao-wereld maakt veel gebruik van fondsen. Werkgevers- en werknemersorganisaties maken in cao’s afspraken over fondsvorming door middel van...

Aansluitingsplicht bedrijfstakpensioenfonds

Zijn de bedrijfsactiviteiten van een werkgever aan te merken als contractcatering op basis waarvan deze verplicht is aangesloten bij Stichting...

Kans op korting pensioenen neemt toe

Een aantal grote Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende pensioenkortingen in de komende jaren. Aangezien hun financiële positie...