Antwoord Kamervragen over hoge bonussen bij pensioenuitvoerders 

Minister Koolmees van Sociale Zaken vindt het van belang dat pensioenfondsen en -uitvoerders zorgvuldig omgaan met het pensioengeld van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Dat geeft hij aan in antwoord op de vraag of hij het onwenselijk vindt dat het pensioengeld van docenten, verpleegkundigen, agenten en bouwvakkers steeds vaker als bonussen naar vermogensbeheerders gaat.