Aansluitingsplicht bedrijfstakpensioenfonds

Zijn de bedrijfsactiviteiten van een werkgever aan te merken als contractcatering op basis waarvan deze verplicht is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering of moet de werkgever worden aangemerkt als producent van gemaksvoeding, zoals het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees stelt. Er kan slechts één verplichtstelling gelden. Wat zegt het gerechtshof?