Fondsen in de cao-wereld - deel 1

De cao-wereld maakt veel gebruik van fondsen. Werkgevers- en werknemersorganisaties maken in cao's afspraken over fondsvorming door middel van financiële afdrachten. Dit soort afspraken kunnen zowel in de reguliere cao gemaakt worden als onderdeel van de 'normale' arbeidsvoorwaarden, als in een speciaal daartoe opgestelde cao die dan vaak de betreffende fondsvorming als enige doel heeft.