Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen straks makkelijker fuseren 

Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen eenvoudiger maken om te fuseren. Deze pensioenfondsen krijgen daarom de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. Het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen is in oktober 2017 gepubliceerd.