Werknemers weten weinig over pensioenstelsel – 2 misverstanden

Deelnemers die meer weten over hun pensioen en het Nederlandse pensioenstelsel, hebben een groter vertrouwen in dat stelsel en in hun pensioenfonds dan deelnemers bij wie de kennis ontbreekt. Maar slechts weinig werknemers hebben die kennis. Dat is een van de oorzaken voor het gebrek aan vertrouwen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Pensioenfederatie.