Fondsen in de cao-wereld - deel 2

Cao-fondsen zijn stichtingen die door sociale partners worden bestuurd. In deze fondsen bevindt zich bijzonder veel vermogen. Hoe moet vanuit de loonheffingen fiscaal worden omgegaan met (verplichte) eigen bijdragen van werknemers? En met bestedingen door een fonds met mogelijk voor werknemers belaste voordelen? Vertrekpunt van dit artikel is een cao-fonds, maar de fiscale benadering geldt voor elk fonds dat door een werkgever is opgericht.