Countdown: nog maar 2 dagen tot aan het Jaarcongres SalarisNet 2022

Met welke wetswijzigingen en nieuwe regelingen krijgt u volgend jaar te maken? Hoe kunt u zich daar goed op voorbereiden en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Op 24 november beantwoorden onze experts al uw vragen tijdens de 27e editie van het Jaarcongres SalarisNet.

Countdown: nog maar 2 dagen tot aan het Jaarcongres SalarisNet 2022

Topsprekers, waaronder Jan-Bertram Rietveld, Marjol Nikkels, Peter Hoogstraten en Chris Baelemans stomen u klaar voor 2023. Alles onder de vakkundige begeleiding van dagvoorzitter Inge Diepman. De dag wordt afgesloten door niemand minder dan Japke-d. Bouma met een interessante én humoristische keynote over de toekomst van kantoor. Dat wilt u niet missen!

> Meld u nu aan voor het Jaarcongres SalarisNet op 24 november 2022

Het programma en de sprekers

Hieronder een overzicht van het programma en de sprekers.

Actualiteiten uit Den Haag - veranderingen in de loonheffingen voor 2023

Peter Hoogstraten

Peter Hoogstraten u mee in het belastingplan voor 2023. Zijn we in een compensatietijdperk terechtgekomen? En wie krijgt in 2023 compensatie? Na jaren aandringen gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog en welke effecten heeft dit. Gaat er nog iets gebeuren met de fietsregeling? Zelfstandige, directeur-grootaandeelhouder en expat zijn iets minder populair in Den Haag, wat staat hen vanaf 2023 te wachten? En de lobby van de start-ups en scale-ups heeft tot succes geleid door aanpassing van de aandelenoptieregeling.

 • Tarieven en heffingskortingen 2023 op een rijtje, met een doorkijkje naar inkomensafhankelijke regelingen
 • Arbeidsvoorwaarden (bijv. CAO) en reiskostenregelingen
 • Let op de verschillen bij werknemersparticipatie
 • Extraterritoriale kosten: 30%-forfait of werkelijke kosten
 • Gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder

Actualiteiten sociale zekerheid en toekomst arbeidsmarkt

Marjol Nikkels
Marjol Nikkels

Marjol Nikkels bespreekt de actualiteiten rondom sociale zekerheid en de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat is nu wet en wat is in ontwikkeling? Hoe kunnen we ons voorbereiden? Voor u als professional is het belangrijk om voortdurend up to date te blijven in de complexe wereld van de sociale zekerheid. De volgende onderwerpen komen voorbij:

 • Betaalbaarheid toekomstige sociale zekerheid
 • Voorschotten WIA en het WGA eigenrisicodragerschap
 • Veranderingen verzuim en WIA
 • Terugkeerpremie Ziektewet
 • Wet vereenvoudiging banenafspraak
 • Laatste stand van zaken wet DBA
 • Verlofregelingen
 • Wet betaald ouderschapsverlof in de praktijk

Loonheffingen vanaf 2023: brengt het nieuwe kabinet nieuw fiscaal elan?

Jan-Bertram Rietveld

Jan-Bertram Rietveld geeft inzicht in het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag wordt ingediend. In het eerste jaar van een nieuw kabinet is er altijd veel ambitie, wat zich vertaalt in veel nieuwe plannen.

Voor salarisadministratie en HR betekent dit mouwen opstropen en aan de slag met het tijdig implementeren van deze wijzigingen. Jan-Bertram geeft inzicht in de wijzigingen, inzicht in de impact van de wijzigingen en een concreet actieplan.

Omzien naar elkaar? Een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties!

Chris Baelemans

In de regeerperiode van het Kabinet Rutte IV zal het in 2019 bereikte pensioenakkoord z’n beslag krijgen. Dit betekent dat er eindelijk stappen zullen worden gezet op weg naar een compleet nieuw pensioenstelsel. Over de concrete gevolgen voor werkgevers en werknemers praat Chris Baelemansu bij. De volgende onderwerpen zullen hierbij aan de orde komen:

 • AOW-leeftijd
 • Afschaffing doorsnee premie
 • 10% vrije opname
 • Eenvoudiger nabestaandenpensioen
 • Nieuwe contractvormen
 • Arbeidsongeschiktheids-verzekering ZZP-ers
 • Vervroegd uittreden

Arbeidsmarktproblemen – waar liggen oplossingen?

Peter Hoogstraten

De arbeidsmarkt verkrapt in hoog tempo. Wie vult de vacatures in: zzp’ers of werknemers? Er zijn problemen op meer fronten: financiële verschillen, onduidelijke wetgeving en beperkte handhaving. Gaat hier wettelijk iets veranderen? Of moet de oplossing van de rechtspraak komen? Bij platformarbeid zijn de contouren zichtbaar. Volgt de rest van de arbeidsmarkt? Peter Hoogstraten bespreekt de volgende oplossingen:

 • Verminderen fiscale stimulansen zelfstandigen
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Gelijktrekken pensioenkader werknemers en zelfstandigen
 • Wettelijke verduidelijking gezagscriterium
 • Weerlegbaar rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Dit is de toekomst van kantoor

Japke-d. Bouma
Japke-d. Bouma

Meer dan twee jaar (!) na het begin van de coronapandemie, vraagt ‘kantooramazone’ Japke-d. Bouma zich af welke lessen we geleerd hebben door het virus. Wat de gevaren zijn van thuiswerken, maar ook de voordelen. Wat er zo mooi was aan kantoor, maar ook wat we straks, als we daar ooit weer naar terugkeren, beter achter ons kunnen laten. Want zeg eens eerlijk: zo ideaal waren onze ‘oude kantoren’ nou toch ook weer niet?

Maar hoe ziet het kantoor van de toekomst er dan uit? Gaan we straks meer thuiswerken, gaan we juist weer meer naar kantoor of komt er wellicht een heel nieuw type kantoor dat het beste van twee werelden zal verenigen?

Start goed in 2023 en kom naar het Jaarcongres SalarisNet op 24 november 2022!