WIA-beoordelingen vanwege corona. Meeste mensen volledig arbeidsongeschikt

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit de meest actuele gegevens over de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose.