Het novembernummer van Salaris Magazine is er!

Salaris Magazine nr. 9 is verschenen. Wat kunt u lezen in dit nummer? De cover story gaat deze keer over de nieuwe pensioenwet, waarvan de beoogde inwerkingtredingsdatum inmiddels is verschoven naar 1 juli 2023. Het artikel gaat over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel.