WIA

Nieuwe maatregel aanpak WIA-achterstanden

Nieuwe maatregel aanpak WIA-achterstanden

Er komt een nieuwe maatregel om de achterstanden bij WIA-beoordelingen te verminderen. Bovendien worden twee maatregelen verlengd.

WIA losgekoppeld van plan arbeidsmarkthervormingen

WIA losgekoppeld van plan arbeidsmarkthervormingen

Het kabinet pakt de arbeidsmarkt aan op diverse fronten, ook het re-integratietraject verandert. De WIA wordt losgekoppeld. Dit is waarom.

Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2023

Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2023

Met de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023, worden ook uitkeringsbedragen van de WW, AOW, ZW en meer aangepast. We zetten deze nieuwe...

WIA-beoordelingen vanwege corona. Meeste mensen volledig arbeidsongeschikt

WIA-beoordelingen vanwege corona. Meeste mensen volledig...

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de...

Wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2023 op een rij

Wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2023 op een rij

Er wijzigt nogal wat in de sociale zekerheid in 2023. Hoe ziet dat er allemaal uit volgend jaar? Socialezekerheidsdeskundige en spreker op het...

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen...

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV heeft onderzoek...

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Achterstand WIA-keuringen geeft problemen

Achterstand WIA-keuringen geeft problemen

In de afgelopen periode heeft het UWV een flinke achterstand opgelopen bij WIA-keuringen. Vorig jaar werd bekend dat het UWV voorschotten die...

Doorrekening drempelverlaging WIA

Doorrekening drempelverlaging WIA

Het CPB is door het ministerie van SZW gevraagd om inzicht te geven in de structurele effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA van...

UWV gaat over naar sociaal medische centra

UWV gaat over naar sociaal medische centra

De vraag naar sociaal-medische beoordelingen is op dit moment te groot voor het aantal beschikbare verzekeringsartsen. Als we niets doen wordt die...