Alles over WIA

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Doorrekening drempelverlaging WIA

Het CPB is door het ministerie van SZW gevraagd om inzicht te geven in de structurele effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA van...