Regeerakkoord –  werken voor WIA-gerechtigden aantrekkelijker

Naast maatregelen om verplichtingen voor werkgevers op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid te verlichten, staan er in het regeerakkoord maatregelen om de kans op het vinden van een baan voor WIA-gerechtigden te vergroten en daarmee het beroep op de WIA te verminderen.