No-riskpolis doet werkgevers weinig

Neemt u iemand aan die uit de WIA komt? Dan heeft de werknemer vaak recht op een no-riskpolis, ook als de aanvraag afgewezen wordt (35-min WIA). Wordt uw werknemer weer ziek, kunt u  een beroep doen op de Ziektewet. U hoeft het loon dan dus niet volledig door te betalen. Zo hoopt de overheid werkgevers over de streep te trekken om mensen met een  arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Toch blijkt het middel nauwelijks effect te hebben.