Minister informeert rond jaarwisseling over loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op de gesprekken met werkgevers- en werknemersorganisaties over loondoorbetaling bij ziekte en de WIA. De minister streeft ernaar rond de jaarwisseling de Tweede Kamer hierover nader te informeren.