Alles over uitzendbureaus

Flex is niet langer de groeimotor

Flex is niet langer de groeimotor

<p>Na de relatief hoge groei van het aantal flex-uren in de afgelopen vier jaar valt het groeitempo zowel in 2019 als in 2020 sterk terug. Voor 2019...

Hof: indeling in vaksector in plaats van uitzendsector 

Hof: indeling in vaksector in plaats van uitzendsector

<p><span data-contrast="auto">De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over de gewijzigde...

Pensioen opbouwen niet verplicht voor werknemers 

Pensioen opbouwen niet verplicht voor werknemers

<p>Het deelnemen aan het pensioenfonds StiPP is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst voor een...

Verplicht scholingsbudget uitzendbureaus onbekend

Verplicht scholingsbudget uitzendbureaus onbekend

Ruim tweederde van de werkende Nederlanders weet niet dat uitzendbureaus een verplicht 'scholingspotje' hebben waar uitzendkrachten gebruik van...

Eerste PayOK-certificaten &#8211; zorg voor WAS-proof keurmerk

Eerste PayOK-certificaten &#8211; zorg voor WAS-proof keurmerk

Stichting PayOK heeft als doel ondernemingen binnen de keten te toetsen op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De stichting heeft...

Uitzendbureau moet schade betalen na overnemen werk bij staking

Uitzendbureau moet schade betalen na overnemen werk bij staking

Een uitzendbureau moet een forse schadevergoeding betalen aan vakbonden FNV en CNV omdat ze werk van stakend personeel overnam bij supermarktketen...

Meer uitzendondernemingen met SNA-keurmerk

Meer uitzendondernemingen met SNA-keurmerk

<p>Het aantal uitzendondernemingen met een SNA-keurmerk is in de eerste zes maanden van 2018 weer gestegen. Het gaat om een stijging van 3,11...

Payrollbedrijven moeten zich aan uitzend-cao houden

Payrollbedrijven moeten zich aan uitzend-cao houden

Payrollbedrijf Tentoo en detacheerder DPA moeten zich aan de cao voor de uitzendbranche houden, als deze binnenkort algemeen verbindend verklaard is....

Regels kopie identiteitsbewijs versoepeld voor uitzendbureaus

Regels kopie identiteitsbewijs versoepeld voor uitzendbureaus

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is per 1 januari 2018 gewijzigd ten aanzien van het maken en bewaren van een kopie van...

Nieuwe cao voor uitzendkrachten - eerlijker loon en meer zekerheid

Nieuwe cao voor uitzendkrachten - eerlijker loon en meer zekerheid

<p>Werkgevers en vakbonden in de uitzendbranche hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao die gaat gelden voor circa 700.000 uitzendkrachten...