BSN aan inlener verstrekken mag sinds 1 januari 2017

De wetgever heeft per 1 januari 2017 bepaald dat de uitlener en onderaannemer de BSN’s (burgerservicenummer) van door haar terbeschikkinggestelde werknemers mag verstrekken aan de inlener/aannemer.