Stand van zaken verbetermaatregelen SNA-keurmerk uitzendsector

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in op de overeengekomen verbetermaatregelen van de arbeidswettelijke aspecten van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA).