Brieven over nieuwe sectorindeling uitzendbedrijven

Uitzendwerkgevers die zijn ingedeeld in een vaksector krijgen in oktober 2 brieven van de Belastingdienst. Begin oktober ontvangen ze een brief met een toelichting op de nieuwe sectorindeling. Ongeveer 2 weken later krijgen ze de beschikking sectorindeling die geldt vanaf 1 januari 2020.