Flex is niet langer de groeimotor

Na de relatief hoge groei van het aantal flex-uren in de afgelopen vier jaar valt het groeitempo zowel in 2019 als in 2020 sterk terug. Voor 2019 wordt een lichte volumegroei van 1 procent verwacht, terwijl de groei in 2020 mogelijk omslaat naar een kleine krimp. Dit komt vooral door de lagere economische groeiverwachtingen voor zowel dit als volgend jaar, de aanhoudend krappe arbeidsmarkt en de invoering van nieuwe wetgeving. Zo stelt de ING in hun publicatie over de flexmarkt.