Payrolling vanaf 1 januari 2020

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen dat de arbeidsvoorwaarden en de flexibiliteit die nu van toepassing zijn op payrolling per 1 januari 2020 gaan veranderen. Tot 1 januari 2020 vallen payrollwerknemers onder de voorwaarden van de 'Cao voor Uitzendkrachten'. Payroll is vanaf 2020 puur bedoeld om je werkgeverschap uit te besteden met 1 op 1 dezelfde voorwaarden als de medewerkers de men zelf in dienst heeft. De belangrijkste redenen waarom werkgevers voor payrolling kiezen zijn: flexibiliteit, risicodekking en tijdsbesparing. Vanaf 1 januari is de flexibiliteit niet meer van toepassing op payrolling.