Omzeiling ketenregeling via uitzendconstructie getoetst

De vierde arbeidsovereenkomst in deze reeks moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer. Ondanks dat het vierde contract via het uitzendbureau was aangegaan en de ABU-cao van toepassing was, keek de kantonrechter te Assen hier dwars doorheen.

Omzeiling ketenregeling via uitzendconstructie getoetst

mr. P.J. van Alten