Alles over Sectorpremies

Ruimere toepassing lage sectorpremie WW in agrarische sector

Ruimere toepassing lage sectorpremie WW in agrarische sector

De lage WW-sectorpremie in de agrarische sector mag de werkgever sinds 1 januari 2018 toepassen bij een jaarurenmodel indien met de werknemer een...

Werkgeverslasten stijgen in 2018 

Werkgeverslasten stijgen in 2018

<p>De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling in 2017 betalen werkgevers nu meer aan algemene premies zoals de...

Sectorindeling: hoge en lage sectorpremie WW voor alle sectoren?

Sectorindeling: hoge en lage sectorpremie WW voor alle sectoren?

Voor werkgevers in vijf sectoren geldt een hoge en een lage sectorpremie WW. De hoge en lage sectorpremie gaan mogelijk gelden voor alle sectoren, zo...

Overzicht sectorpremies 2018 per sector en per premiegroep

Overzicht sectorpremies 2018 per sector en per premiegroep

<p>UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. Het Besluit van de minister van Sociale Zaken tot goedkeuring van...

Gemiddelde sectorpremie WW daalt in 2018

Gemiddelde sectorpremie WW daalt in 2018

<p>De gemiddelde sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) daalt voor 2018 naar <strong><span style="color: #000080;">1,28 procent</span></strong>...

Sectorale premies WGA en Ziektewet in 2018 &#8211; premiestijging in veel sectoren

Sectorale premies WGA en Ziektewet in 2018 &#8211; premiestijging in...

<p>De gemiddelde WGA-premie bedraagt in 2018 <span style="color: #000080;"><b>0,75%</b></span>. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet komt...

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld

<p>De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Deze percentages zijn opgenomen in de...

Hogere sociale premie voor uitzendbureau bij indeling in uitzendsector

Hogere sociale premie voor uitzendbureau bij indeling in uitzendsector

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in op de indeling van uitzendbureaus en andere organisaties bij de sectorcodes sociale zekerheid, waardoor...

Lage sectorpremie niet toepasbaar - omvang werkzaamheden niet vastgelegd 

Lage sectorpremie niet toepasbaar - omvang werkzaamheden niet...

Mag een werkgever ten aanzien van de laatste negen maanden van de duur van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers het lage sectorpremiepercentage...

Rekenregels juli 2017 - dagloon minimumloon premies 

Rekenregels juli 2017 - dagloon minimumloon premies

De Rekenregels juli 2017 zijn door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.