Rekenregels 1 juli 2016 – minimumloon, dagloon, AOW, toeslagen

De Rekenregels 1 juli 2016 zijn door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.