Overzicht sectorpremies 2018 per sector en per premiegroep

UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. Het Besluit van de minister van Sociale Zaken tot goedkeuring van de door het UWV vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 oktober 2017.