Werkgeverslasten stijgen door hogere AWF- en WIA-premie

De werkgeverslasten stijgen in 2016. De sectorpremies en de bijdrage Zorgverzekeringswet zijn lager dan vorig jaar, maar de overige werknemersverzekeringen vallen duurder uit.  Vooral de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016.