Werkgeverslasten stijgen in 2018 

De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling in 2017 betalen werkgevers nu meer  aan algemene premies zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf). Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.