Meer werkgeverslasten in 2019: Awf-premie en Zvw-bijdrage stijgen  

Werkgevers betalen in 2019 meer voor hun werknemers. De sectorpremies dalen, maar werkgevers zijn meer kwijt aan de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf). Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de premies vanaf januari 2019.