Alles over sectorpremies

Brieven over nieuwe sectorindeling uitzendbedrijven

Brieven over nieuwe sectorindeling uitzendbedrijven

Uitzendwerkgevers die zijn ingedeeld in een vaksector krijgen in oktober 2 brieven van de Belastingdienst. Begin oktober ontvangen ze een brief met...

Sectorindeling: wat kan er nog?

Sectorindeling: wat kan er nog?

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 kort samengevat geoordeeld dat een uitzendbureau voor de sectorpremie kon worden ingedeeld in de...

Meer werkgeverslasten in 2019: Awf-premie en Zvw-bijdrage stijgen  

Meer werkgeverslasten in 2019: Awf-premie en Zvw-bijdrage stijgen

<p>Werkgevers betalen in 2019 meer voor hun werknemers. De sectorpremies dalen, maar werkgevers zijn meer kwijt aan de werkgeversbijdrage voor de...

Nog een jaar sectorpremies - WW-premie werkgevers daalt 

Nog een jaar sectorpremies - WW-premie werkgevers daalt

<p aria-level="1">De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, daalt voor het vijfde jaar op rij. Dit komt door de gunstige economische...

Overzicht sectorpremies en gemiddeld premiepercentage 2019

Overzicht sectorpremies en gemiddeld premiepercentage 2019

<p>UWV heeft de sectorpremies voor 2019 per sector en per premiegroep en daarnaast het gemiddeld premiepercentage voor 2019 vastgesteld.<span...

Overzicht sectorale premies WGA en ZW 2019

Overzicht sectorale premies WGA en ZW 2019

<p>UWV heeft het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd. Daarin staat ook een overzicht van de sectorale premies voor...

Drie knelpunten uitvoering sectorindeling aangepakt

Drie knelpunten uitvoering sectorindeling aangepakt

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft per direct drie maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de...

Sectorindeling - grootste bedrag premieplichtig loon

Sectorindeling - grootste bedrag premieplichtig loon

<p>Voor de aansluiting bij een sectorfonds zijn alleen bepalend de werkzaamheden waarvoor de werkgever zelf het grootste bedrag aan premieplichtig...

Belastingdienst verduidelijkt lage percentage sectorpremie

Belastingdienst verduidelijkt lage percentage sectorpremie

<p>In vijf sectoren is een hoger werkloosheidsrisico dan in andere sectoren. Daarom geldt voor deze sectoren een hoog en een laag premiepercentage....

Lage sectorpremie: wanneer van toepassing?

Lage sectorpremie: wanneer van toepassing?

<p>Het lage sectorpremiepercentage voor werknemers met overeenkomsten voor onbepaalde tijd met een jaarurennorm mag u sinds 1 januari 2018 onder...