Alles over Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

De meeste fiscale wetsvoorstellen en alle arbeidsmarktonderwerpen niet controversieel

De meeste fiscale wetsvoorstellen en alle arbeidsmarktonderwerpen...

Deze week zijn de meeste fiscale wetsvoorstellen niet als controversieel beschouwd, en er is geen enkel onderwerp over de arbeidsmarkthervorming van...

Vanaf 1 september 2023 weer RVU-subsidie om te stoppen met werken

Vanaf 1 september 2023 weer RVU-subsidie om te stoppen met werken

MDIEU is opgesteld om regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) te financieren. Vanaf 1 september 2023 kan deze subsidie weer aangevraagd worden.

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU); van drempelvrijstelling tot internationale gevolgen

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU); van drempelvrijstelling...

De regeling voor vervroegde uittreding stelt oudere werknemers in staat eerder met pensioen te gaan. Uitgebreide toelichting op deze regeling; van...

Aandachtspunten en status regeling vervroegde uittreding

Aandachtspunten en status regeling vervroegde uittreding

Sinds 1 januari 2021 is het eenvoudiger geworden om oudere werknemers die moeite hebben om gezond de AOW-leeftijd te halen, eerder te laten stoppen...

Samenloop RVU-uitkering en pensioenuitkering

Samenloop RVU-uitkering en pensioenuitkering

Het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering. Dit...

RVU, de stand van zaken

RVU, de stand van zaken

Aan het begin van 2021 noemden werkgevers de voorbereiding op duurzaam werk, en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, als prominent...

Drempelvrijstelling RVU verduidelijkt: dit zijn de voorwaarden

Drempelvrijstelling RVU verduidelijkt: dit zijn de voorwaarden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) gewijzigd. De nieuwe versie verduidelijkt de...

Vroegpensioen: terug van weggeweest?

Vroegpensioen: terug van weggeweest?

Met het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen wil de regering deelnemers aan een pensioenregeling meer keuzevrijheid bieden. Door deze wet...

Handreiking voor uitvoering RVU online

Handreiking voor uitvoering RVU online

Sinds van 1 januari 2021 is er iets veranderd in de loonheffing dat belangrijke gevolgen heeft voor regelingen voor vervroegd uittreden (RVU's)....

Handreiking voor de interpretatie van regeling voor vervroegde uittreding online

Handreiking voor de interpretatie van regeling voor vervroegde...

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een aantal Vraag & Antwoorden toegevoegd over hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde...