Wetsvoorstel versoepeling RVU-heffing aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Met ingang van 1 januari 2021 geldt een tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Deze vrijstelling geldt tot en met 31 december 2025.