Handreiking interpretatie begrip RVU: uitleg Belastingdienst

De handreiking voor de interpretatie van het begrip Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is op belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerd.