Geen VUT-strafheffing bij vrijwillige vertrekregeling

Een sociaal plan met een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert niet als VUT-regeling. Dat oordeelt Hof 's-Hertogenbosch. Volgens het hof gaat het er bij de vraag of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding om of de uitkeringen of verstrekkingen bedoeld zijn om te dienen ter overbrugging of aanvulling van het inkomen van de (gewezen) werknemer tot de pensioendatum.