Belastingdienst oordeelt positief over voorstel RVU-heffing

Wat is de nieuwe RVU-heffing? Als onderdeel van het pensioenakkoord stelt het kabinet voor de pseudo-eindheffing in verband met regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) voor rekening van de werkgever in de 36 maanden vóór de AOWgerechtigde leeftijd van de werknemer vrij te stellen tot een (bruto) bedrag van 1.767 euro per maand. Dit bedrag is