Alles over re-integratie

Zieke, Poolse werknemer mag in thuisland worden beoordeeld

Zieke, Poolse werknemer mag in thuisland worden beoordeeld

Vorig jaar oordeelde de kantonrechter dat een loonstop is toegestaan als een Poolse werknemer tijdens zijn ziekte in Polen verblijft en weigert naar...

Gemeente staat terugkeer in eigen functie na ziekte niet toe

Gemeente staat terugkeer in eigen functie na ziekte niet toe

Een jonge beleidsadviseur bij een gemeente komt in september 2019 met een burn-out thuis te zitten. Met name de 'problematische dynamiek' in zijn...

Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Per 1 september 2021 gaat de verzekeringsarts uit van het verslag van de bedrijfsarts bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Zo moeten...

10 voorstellen voor meer arbeidsparticipatie

10 voorstellen voor meer arbeidsparticipatie

'Te veel werknemers blijven nu gedurende of na een langdurige periode van ziekte onnodig langs de kant. Arbeidsongeschikten kunnen weer vaker aan de...

Geen verlenging loondoorbetaling langdurig ziekteverzuim

Geen verlenging loondoorbetaling langdurig ziekteverzuim

Door de coronacrisis worstelen werkgevers met de re-intergratieinspanningsverplichting van langdurig zieke werknemers. Leden van de Tweede Kamer...

Opschorting loondoorbetaling: ook opschorting re-integratieverplichtingen?

Opschorting loondoorbetaling: ook opschorting...

Zowel werkgever als werknemer moet zich inspannen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Werkt de werknemer hier niet aan mee, dan kan...

Checklist: Als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Checklist: Als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie

We beginnen met de uitleg van de (minimale) stappen die de werkgever sowieso bij een langdurige zieke werknemer moet zetten om een loonsanctie te...

Deskundigenoordeel aanvragen? Stuur bijlagen direct mee!

Deskundigenoordeel aanvragen? Stuur bijlagen direct mee!

Loopt de re-integratie van uw werknemer vast en komt u er samen niet uit? Dan kunt u een onafhankelijk deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Let...

Maximum dagloon of overeengekomen loon betalen tijdens loonsanctie?

Maximum dagloon of overeengekomen loon betalen tijdens loonsanctie?

Werkgevers kunnen een loonsanctie opgelegd krijgen als zij hun re-integratieverplichtingen niet nakomen. De loondoorbetalingsverplichting is maximaal...

Loonsancties voorkomen doet u zo

Loonsancties voorkomen doet u zo

Als het UWV oordeelt dat uit het re-integratiedossier niet blijkt dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de...