Gemeente staat terugkeer in eigen functie na ziekte niet toe

Een jonge beleidsadviseur bij een gemeente komt in september 2019 met een burn-out thuis te zitten. Met name de 'problematische dynamiek' in zijn team hebben geleid tot de overspannenheidsklachten. De bedrijfsarts, die in opdracht van de gemeente de verzuimbegeleiding op zich nam, verklaart hem in oktober volledig arbeidsongeschikt. Na een paar maanden behandeling is zijn toestand verbeterd en kan hij in maart 2020 beginnen aan re-integratie. Maar dan beginnen de problemen pas.