Wanneer is meewerking aan re-integratie onvoldoende?

Een werknemer blijkt niet op zijn verpleegadres te zijn, komt niet opdagen bij de bedrijfsarts of gaat geen gesprek aan met de werkgever over zijn re-integratie. Dat kan een keer gebeuren, maar kan ook ernstige gevolgen hebben. SalarisNet zet op een rij wanneer zoiets als 'onvoldoende meewerken aan re-integratie' kan worden aangemerkt en wanneer een loonstop gerechtvaardigd kan zijn.