Maximum dagloon of overeengekomen loon betalen tijdens loonsanctie?

Werkgevers kunnen een loonsanctie opgelegd krijgen als zij hun re-integratieverplichtingen niet nakomen. De loondoorbetalingsverplichting is maximaal 70 procent van het maximum dagloon. Maar wat als de werknemer veel meer verdiende? Moet de werkgever in het derde jaar van ziekte dan 70 procent van het overeengekomen loon betalen, of geldt nu het maximum dagloon? Over deze vraag moest een rechter recent uitspraak doen. Conclusie? Het maximum dagloon. Maar het verschil moet als schadevergoeding worden uitbetaald. SalarisNet zocht uit waarom.