Loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers, weet u hoe het zit?

Op 1 januari 2020 gaan de eerste maatregelen in van een pakket aan maatregelen om loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers. Het
gaat om maatregelen die in ieder geval tegemoet zouden komen aan behoeften van kleine werkgevers maar ook grotere werkgevers kunnen er baat bij hebben. Het ministerie van SZW heeft daarom onderzocht hoe werkgevers door middel van communicatie aangezet kunnen worden om zich te verdiepen in re-integratiebeleid en dat men een bewuste keuze maakt ten aanzien van het invullen van reintegratieverplichtingen bij langdurige ziekte, rekening houdend met eventuele verschillen naar grootte van bedrijven of andere relevante kenmerken.