Nieuwe plannen loondoorbetaling bij ziekte

De kabinetsplannen in het regeerakkoord rondom loondoorbetaling bij ziekte zijn, met name door werkgevers, niet onverdeeld enthousiast ontvangen. Na uitgebreid overleg heeft minister Koolmees van Sociale Zaken besloten zijn plannen aan te passen. De nieuwe plannen zijn opgenomen in een brief die 20 december 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit artikel geeft een kort overzicht van de nieuwe plannen.