Alles over loondoorbetaling bij ziekte

Kent u de kosten van verzuim?

Verzuim is duur. De arbeidsongeschikte werknemer kan niet of in beperkte mate productief zijn, maar moet wel worden betaald. Maar de rekening eindigt...

Koolmees: 'Artseneed gaat voor UWV-eed'

Toen eerder dit jaar de ambtenareneed werd voorgelegd aan de keuringsartsen bij het UWV ontstond er flink wat onrust. Artsen moesten zweren om niets...

Gezondheidsgegevens verwerken onder AVG

Zodra een werknemer ziek wordt, wisselen diverse partijen gegevens over de werknemer uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn – naast de...