Recht op loon bij opnemen vakantiedagen na 2 jaar ziekte

Hoe zit het met de aanspraak van een arbeidsongeschikte werknemer op doorbetaling van loon over opgenomen vakantiedagen na het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte? De rechtbank Noord-Holland deed daar uitspraak over.