Loondoorbetaling bij ziekte: werknemer heeft na 104 weken zijn rechten 'opgebruikt'

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Als hij na die twee jaar weer arbeidsongeschikt raakt, heeft hij niet opnieuw recht op doorbetaling, tenzij hij bij dezelfde werkgever een nieuwe bedongen arbeid verricht. Maar over de vraag wat een andere functie is, valt te twisten, zo blijkt bij de kantonrechter.