Alles over Gerichte vrijstelling

Vanaf 2022 alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld

Vanaf 2022 alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld

Sinds 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor...

5 belangrijke belastingwijzigingen per 1 januari 2022

5 belangrijke belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 staat er het een en ander te veranderen in de belastingen, onder meer wat betreft de Vpb, gerichte vrijstellingen en de bijtelling...

Zo wijst u een vergoeding of verstrekking aan als eindheffingsloon voor de WKR

Zo wijst u een vergoeding of verstrekking aan als eindheffingsloon...

Werkgevers mogen bepaalde zaken vergoeden en verstrekken zonder dat de werknemer hier vervolgens loonbelasting over hoeft te betalen. De werkgever...

Wat is een gerichte vrijstelling?

Wat is een gerichte vrijstelling?

Binnen de werkkostenregeling zijn een aantal zaken aangewezen die een werkgever mag vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen zonder dat daar...

Problemen met aanvraag VOG aangepakt

Problemen met aanvraag VOG aangepakt

Het aanvragen en kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een belangrijke voorwaarde om in een aantal branches aan de slag te...

Belastingplan: Personeelskorting anders berekend

Belastingplan: Personeelskorting anders berekend

Er werd al wat langer om gevraagd: de waarde in het economisch verkeer wordt leidend bij het bepalen van de waarde van producten uit eigen bedrijf....

Geen gerichte vrijstelling voor studiekosten kind

Geen gerichte vrijstelling voor studiekosten kind

<p>Wat zijn de mogelijkheden voor een werkgever om een onbelaste vergoeding aan het kind van een werknemer te verstrekken voor de studiekosten van...

Werking werkkostenregeling 2011-2019

Werking werkkostenregeling 2011-2019

<p>De werkkostenregeling is in 2011 ingevoerd. Wat houdt de werkkostenregeling precies in, wat is er in de loop van de tijd veranderd en wat wijzigt...

Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens

Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt dat topfunctionarissen die in de publieke en semipublieke sector werken een bepaalde maximale bezoldiging...

Korting voor werknemers op producten uit eigen bedrijf  

Korting voor werknemers op producten uit eigen bedrijf

Producten uit eigen bedrijf zijn loon in natura: loon dat de werkgever niet in geld uitbetaalt. Het is een voordeel uit de dienstbetrekking....