Belastingplan: Personeelskorting anders berekend

Er werd al wat langer om gevraagd: de waarde in het economisch verkeer wordt leidend bij het bepalen van de waarde van producten uit eigen bedrijf. Dit jaar mag voor het laatst nog gebruik worden gemaakt van het bedrag dat aan derden in rekening wordt gebracht.