5 belangrijke belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 staat er het een en ander te veranderen in de belastingen, onder meer wat betreft de Vpb, gerichte vrijstellingen en de bijtelling op elektrische auto’s. Deze plannen zijn deze week goedgekeurd door de Eerste Kamer en treden binnenkort in werking. SalarisNet zet het nog even allemaal op een rij.
Delen:

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari is er een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten. Op basis van eerdere berekeningen van Nibud worden deze kosten geraamd op ongeveer 2 euro per dag en dat is ook de vrijstelling die wordt aangeboden. De werkgever hoeft over dit bedrag geen loonheffing te betalen. Meer vergoeding uitkeren mag uiteraard, maar dat gaat dan wel ten koste van de vrije ruimte binnen de WKR. Ook wordt de vergoeding dit jaar niet aangepast, ondanks de stijging van energieprijzen.

Verandering bijtelling elektrische auto’s

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de korting op de bijtelling voor elektrische auto’s stapsgewijs wordt afgebouwd. Deze korting daalt in 2022, waardoor de bijtelling nu op 16 procent uitkomt in plaats van de 22 procent voor andere auto’s. Ook verandert de zogenoemde ‘cap’. Er geldt een tarief van 16 procent tot een maximum op de cataloguswaarde van 35.000 euro. Voor alles daarboven wordt 22 procent gerekend.

Tarieven vennootschapsbelasting (Vpb)

De tarieven voor de Vpb staan te veranderen. Ondernemers betalen over de tweede schijf vanaf 1 januari 25,8 procent vennootschapsbelasting in plaats van 25. De eerste schijf wordt ruimer en gaat van 245.000 euro naar 395.000 euro en wordt 15 procent in plaats van 16,5. De gevolgen van deze nieuwe regel worden nauwlettend in de gaten gehouden, want de Tweede Kamer is bang dat dit leidt tot belastingontwijking door bedrijven die hun fiscale eenheid verbreken om voordeliger uit te zijn. Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen Vpb. Er vindt dus geen teruggaaf meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen Vpb.

Verhoging steunpercentages MIA

Per 1 januari 2022 worden de steunpercentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd van 13,5 procent, 27 procent en 36 procent naar respectievelijk 27, 36 en 45 procent. Het doel van deze subsidie is om via een extra investeringsaftrek de keuze van voorgenomen bedrijfsinvesteringen te beïnvloeden richting innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

WSBO terug naar niveau 2020

Vanwege de coronacrisis werden de percentages van onderzoekssubsidie WSBO tijdelijk verhoogd. Die gaan nu weer terug naar het oude niveau. De eerste schijf gaat terug naar 32 procent (dit jaar nog 40). Dat tarief geldt tot 350.000 euro aan loonkosten voor Research & Development. Voor starters gaat dit terug van 50 naar 40 procent. De tweede schijf blijft 16 procent.

Dit vind je misschien ook interessant