De beperkende arboverduidelijking van de Uitvoeringsregeling

Met ingang van dit jaar is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen in de werkkostenregeling gewijzigd. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat deze wijziging inhoudt.