Verduidelijking en wijziging … of geen van beide?

Met ingang van 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen 'verduidelijkt'. Die term komt uit de toelichting bij de Eindejaarsregeling 2021. De aanhalingstekens zijn van mijn hand. Want hoewel onze wetgever ongetwijfeld de bedoeling zal hebben gehad om een en ander te verduidelijken, blijkt in de praktijk dat deze toelichting het er allemaal niet veel duidelijker op heeft gemaakt. Noch voor werkgevers, noch voor de Belastingdienst - integendeel.