Vrouwen in de top: vanaf 2022 wordt het verplicht

De tijd van goede bedoelingen is voorbij. Bedrijven worden vanaf 2022 verplicht vrouwen aan te stellen in de top van de organisatie. De wet die dit regelt is definitief aangenomen. Toch zijn er genoeg bedrijven die niet wachten op een wettelijke verplichting en al lang inzien dat de juiste man of vrouw de organisatie verder kan helpen. Lees in een serie artikelen hoe vijf vrouwen het werken aan de top ervaren.

Vrouwen in de top: vanaf 2022 wordt het verplicht

In de jaarlijkse Dutch Female Board Index kwam onlangs naar voren dat ruim twee derde van de tientallen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al voldoet aan het vrouwenquotum van een derde. Met name de kleinere fondsen moeten nog vrouwen aanstellen om hun achterstand in te halen.

Lees ook: Vrouwen nog steeds vaak seksueel geïntimideerd op werkvloer

Toch vindt het demissionaire kabinet de wet 'noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om echt werk te maken van diversiteit' en 'af te rekenen met de oude benoemingscultuur van ons kent ons.'

Het is goed dat vrouwen gelijke kansen krijgen en bovendien zorgt een diverse top voor een betere bedrijfsvoering, stelt de huidige coalitie. Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) lag ten grondslag aan het wetsvoorstel.