Hoofdlijnen Belastingplan 2022

De Nederlandse economie herstelt snel van de coronacrisis. De economie groeit in 2022 waarschijnlijk met 3,5%. Veel mensen hebben werk. Weinig bedrijven gaan failliet. De staatsschuld is volgens de regels niet te hoog. Er komt een nieuwe regering. Daarom geeft dit kabinet alleen geld aan zaken die niet kunnen wachten. Zoals klimaat, veiligheid en woningbouw.

Hoofdlijnen Belastingplan 2022
 • De Nederlandse economie herstelt snel van de coronacrisis.
 • De economie groeit in 2022 waarschijnlijk met 3,5%.
 • Veel mensen hebben werk.
 • Weinig bedrijven gaan failliet.
 • De staatsschuld is volgens de regels niet te hoog.
 • Er komt een nieuwe regering.
 • Daarom geeft dit kabinet alleen geld aan zaken die niet kunnen wachten.
 • Zoals klimaat, veiligheid en woningbouw.

Het gaat beter met de economie

De coronacrisis zorgde voor veel moeilijkheden. Toch gaat het weer beter met de economie. De overheid heeft schulden gemaakt om bedrijven te helpen. Maar had ook nog reserves. Daardoor is de schuld niet te hoog geworden. De economie ziet er goed uit.  Dat komt door de veerkracht van iedereen:

 • ondernemers;
 • werknemers; en
 • samenleving.

De steunpakketten van de overheid werkten ook goed. Veel mensen hielden hun baan en de meeste bedrijven gingen door. De coronacrisis had wel grote gevolgen voor het leven van alle Nederlanders. Zeker voor mensen die ziek werden of iemand verloren.  En voor mensen die inkomsten kwijtraakten.

Belangrijke cijfers

We verwachten dat de economie groeit:

 • 3,9% in 2021; en
 • 3,5% in 2022.

Er zijn minder mensen werkloos, ongeveer:

 • 3,4% in 2021; en
 • 3,5% in 2022.

De lage werkloosheid is goed nieuws. Maar het is ook een uitdaging. Bedrijven hebben meer moeite om aan goed personeel te komen.

Tekort van de overheid wordt minder

De staatsschuld voor 2022 is mogelijk 57,7% van het bedrag dat we in Nederland met elkaar elk jaar verdienen. Dat is lager dan de overheid in Europa heeft afgesproken.
Het tekort van de overheid wordt minder. Er zijn meer uitgaven dan inkomsten. In 2021 is dat verschil 6% en in 2022 waarschijnlijk 2,4%.

Plannen voor klimaat

We moeten zorgen dat de klimaatverandering minder snel gaat. Daarvoor is actie nodig.  Als we langer wachten, worden oplossingen duurder. Het kabinet wil minder uitstoot van broeikasgassen. Daarom komt er ruim € 6,8 miljard extra voor klimaatmaatregelen. Een deel hiervan is voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hierin staan de afspraken tegen de opwarming van de aarde. De rest is het voor de uitvoering van het Urgenda-vonnis. Hierin staan de afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.  Het kabinet weet dat meer beleid nodig is om klimaatdoelen te halen.

Plannen voor veiligheid

Georganiseerde, zware misdaad neemt toe. Dat zorgt voor onrust en onveiligheid. Daarom gaat extra geld naar de aanpak van misdaad. Elk jaar € 400 miljoen.
Ook komt er extra geld voor bescherming en veiligheid.

Daarnaast verhoogt het kabinet de vergoedingen van de sociale advocatuur. Zodat mensen makkelijker rechtshulp kunnen vinden als dat nodig is.  Ook komt extra geld voor de opleiding en training van militairen.

Plannen voor woningbouw

Het kabinet wil meer huizen laten bouwen.  Voor dat plan is er 10  jaar lang € 100 miljoen.

Belastingen

De belasting gaat omlaag. Daardoor hebben mensen met weinig geld, meer te besteden. Daarvoor is € 226 miljoen. Ook de belasting voor de verhuurders van sociale huurwoningen gaat omlaag. Daarvoor is € 30 miljoen.  Dit kabinet pakt alleen de belangrijkste zaken aan.  Het nieuwe kabinet moet ook plannen maken voor:

 • onderwijs;
 • zorg;
 • toeslagen; en
 • werk en inkomen.